архитектура и дизайн
L6 STUDIO
ПРОЕКТИ
архитектура и дизайн
L6 STUDIO
ПРОЕКТИ
архитектура и дизайн
L6 STUDIO
ПРОЕКТИ

Една от основните цели на студиото е осъществяването на връзката на всеки проект с контекста. Когато се изгражда нещо ново, то винаги е ситуирано –
и в пространството, и във времето, и смислово.

избрани проекти

Какво ви вдъхновява –
в работата, в живота въобще?

Пътят … по време на проектиране – също! Да следваш проекта,
който „подава реплики“. И да наблюдаваш как ще „отговориш“.