Геометрична перспектива

Обитателите на този апартамент в София – семейство с деца, отдавна познават работата на L6 studio и напълно им се доверяват. Желанието на собствениците е да бъдат изненадани с неочакван дизайн. Архитектурният офис създава нещо впечатляващо, но не в смисъла на шумната външна ефектност. Идеята идва от самата архитектура на жилището – то е издължено, от малки напречно разположени помещения. Авторите обединяват помещенията и оформят пространство, което сякаш е устремено към една постоянно отдалечаваща се точка. По този начин се създава усещане за перспектива, за преливане и цялост. Една добре обмислена концепция, която изисква цялостен поглед и изключително прецизно изпълнение. Абстрактната идея на L6 studio обаче има съвсем практично приложение в интериора. Геометричната линия, която минава през цялото жилище, маркира ходовите линии, функционалните обеми и зоните. Тя е очертана с настилките, с корпусната мебел, с осветлението, като са скрити техническите елементи и детайли. Всички материали „протичат“ през целия апартамент в ритмична последователност. Съвършената геометрия е обединяваща за дизайна и не са търсени акценти, нито ефектни цветове. Интериорът въздейства със своята ясно изразена линеарност, с усещането за последователност, хармония и единство. (текст: Наш Дом)

Архитектура: L6 studio (Ивайло Захариев, Адриана Димитрова)
Фаза на изпълнение: реализиран 2021
Основни характеристики:  интериор на апартамент – 210 m2
Местонахождение: София