Над-архитектура

Административна сграда от 70-те се нуждае от нови представителни функции и визия за целите на работата си. В случай на надстрояване се налага преработване на конструкцията на цялата съществуваща сграда, поради новото натоварване. Проектът се стреми към разрешаването на този сложен казус. Решението! Мостова конструкция стъпва от двете страни на административния блок на пилони. Новата структура е в абсолютен контраст на стандартните 70-те от соц-а. Аморфен обем побира новите функции. Формообразуването е съобразено с големия сняг и силното ветрово обдухване в полите на Рила през зимата. Решението търси и забележителна визия, която да се запомня на фона на силуета на планината.

Архитектура: L6 studio (Адриана Димитрова, Ивайло Захариев, Дарина Симеонова)
Фаза на изпълнение: работен проект
Основни характеристики: Надстрояване на индустриална сграда от 70-те, без намеса в нейната конструкция. Включва представителна офисна част – кабинет, секретар, заседателна зала, голямо фоайе, панорамен асансьор, общо ~600 m2
Местонахождение: Самоков
www.samel90.com