AGITPROP

АГИТПРОП реализират филмови проекти , като част от работата им е фотографска. Те са снимали много от нашите реализирани проекти. Потърсиха ни преди години, когато купиха стара сграда във вътрешен софийски двор. Тя се нуждаеше както от реконструкция, така и от надстрояване за целите на пространството, което искаха да обитават – включващо малко кафене, лаборатория, принт-зала, зала за прожекция, работни и офис пространства, както и прекрасен обитаем покрив за събития и съзерцание на старите софийски покриви. За целта се наложи да се изкопае част от сградата, за да се укрепят основите, друга част беше напукана и се наложи да се събори и преизгради достоверно обема, старите тухлени стени трябваше да се укрепят с бетонни „шайби“ (противоземетръсни стени) и се добави един допълнителен подпокривен етаж. Отношението към стария град водеше фотографите Борис Мисирков и Георги Богданов към възстановяване на една старовремска фасада в един двор с лоза, а укрепването на конструкцията отвътре и красотата на строителните работи ни наведе на честното им „експониране“ в интериорите. Покривната метална конструкция с оребрена ламарина за кофраж на бетона, металната стълба, укрепването на колони с анкери и шини, както и бетонните стени станаха фон на фотографското и операторско изкуство, които днес живеят вътре в това прекрасно пространство.

Архитектура: L6 studio (Ивайло Захариев, Адриана Димитрова)
Конструкция: инж. Полин Михайлов
Фаза на изпълнение: резлизиран 2018
Основни характеристики: реконструкция на сграда и интериорен проект – 450 m2
Местонахождение: София
www.agitprop.bg