Sofia Old Apartment

Визуалната логика на класическата компютърна игра „Тетрис“ се оглежда в мозаечните подове на този стар софийски апартамент. Архитектите пренареждат пластовете време и печелят срещу прекъснатите връзки. Разказът за този интериор започва по начин, по кой­то би могъл да започне разказът за някой парижки или виенски апартамент. Намира се в сърцето на града, на малкия площад „Гарибалди“. Ако разказвахме за Париж или Виена, разказът щеше да продължи със запазени­те стари аристократични пространства , светлината, оригиналните класически орнаменти, паркетните настилки, камината, огледа­лото над нея… Но тук разказът ще продължи с прекъс­натите връзки, разрухата и упадъка, до който е доведено мястото по времето на соц периода. Когато архите­ктите влизат за първи път тук, водени от новия собственик, следи­те от блясъка на буржоазното минало на апартамен­та са заличени завинаги. Пространствата са прегра­дени катастрофално, за да се получат три отделни апартамента, класическите корнизи са изпо­чупени, мозайките е невъзможно да се реставрират. „Често пъти при реконструкциите работата е подобна на ар­хеологическата. Търсихме стари чертежи, гледахме запазените ориги­нални разпределения в апартамент на долния етаж. Опитвахме се да си изградим образа на буржоазния апартамент от времето на неговия първи собстве­ник, който е канил своите партньори в кабината, непо­средствено до входната врата.“ Започ­ват огромната реконструкция, която цели едновре­менно да се възстанови някогашната красота и емоция на пространствата и да се миксира тя със съвремен­ни решения, създавайки комфортна среда за модерния начин на живот. Вестибюлната структура е запазена, много от зоните са отворени и предефинирани като функции. Обилието от светлина, белите стени и ламперии акцентират подовете – пар­кет, подреден по класическия стар начин рибена кост, и мозайка, подредена като тетрис. „Искахме да направим мо­дерна интерпретация на старата мозайка. В Португа­лия, когато в мозайката се счупи плочка, се вмъква нов елемент. Проблемът при нас е, че трябва да направим жилище за година, а то да изглежда така, сякаш е създавано много дълго и постепенно е обогатявано от годините. Зато­ва смесваме стилове и епохи. Правим го премерено и пес­теливо. Така натрупваме в пространството време.“ (текст: Bravacasa) 

Архитектура: L6 studio (Адриана Димитрова, Ивайло Захариев)
Фаза на изпълнение: реализиран 2017
Основни характеристики:  интериор на апартамент
Местонахождение
: София