Библиотека Варна

Тази библиотека е замислена като отворено обществено пространство, напълно достъпно от всички хора и от различни места в града. Идеята е основана на преживяването и любопитството от сградата – спираловидно движение на зони за четене и учене – вертикално развито отворено пространство. Рампата осигурява плавно движение и напълно интегрира всички хора – атрактивно вертикално изложение, което би могло да провокира местните хора и всички туристи, посещаващи Варна, да експериментират с различно поведение, възникващо в обществената градска среда. Избран е провокативен обем в комуникацията със сградата на Община Варна – наклонена кула – внушителен нов елемент от градската структура и същевременно покривна сянка за зоната за четене с ориентация С-Ю. По този начин сградата отговаря на основните потоци посетители от центъра на града. От тази вътрешна градска част височината на кулата позволява да се „достигне“ до основната забележителност на града – морето. Зеленият покрив на ниския обем отговаря на изискванията за озеленяване и осигурява открити зони за четене и игра. Този международен конкурс за Библиотека на град Варна събра екипа на L6 studio с архитектите Румяна Гарибска и Мирослав Желязков.

Архитектура: Румяна Гарибска, Мирослав Желязков & L6 studio (Ивайло Захариев)
Фаза на изпълнение: международен архитектурен конкурс
Основни характеристики: градска библиотека
Местонахождение: Варна