L6studio
arrow
arrow
arrow
arrow
 

Над-архитектура
Архитект: L6 studio – арх. Ивайло Захариев, арх. Адриана Димитрова,
арх. Дарина Симеонова
Фаза на изпълнение: работен проект
Основни характеристики: Надстрояване на индустриална сграда от 70-те, без намеса в нейната конструкция. Включва представителна офисна част - кабинет, секретар, заседателна зала, голямо фоайе, панорамен асансьор, общо ~600 m2.
Местонахождение: гр. Самоков
Инвеститор: „САМЕЛ 90” АД • www.samel90.com
Описание на проекта arrow